Thursday, October 01, 2020
Follow Us
State

බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපොළේ දෙවන පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් 2023 අවසන් වීමට පෙර නිම කරන්නැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

State

චීනයේ මූල්‍යාධාර ඇතිව හම්බන්තොට වරාය ඉදිකිරීම ‘ණය උගුලක සිරවීමක්’ ලෙස ඇතැම් පාර්ශ්ව හැඳින්වුවද හම්බන්තොට වරාය විශාල සංවර්ධන විභවතාවක් සහිත ව්‍යාපෘතියක් බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

State

Prime Minister Mahinda Rajapaksa said yesterday diverse opinions within the government over the 20th Amendment would converge into one voice with necessary amendments being introduced during the committee stage of the debate and there was no problem with regard to obtaining the necessary two-thirds majority for the passage of the Bill.

State

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ඒ්කාබද්ධ කමිටුවක් පත් කරන්න යැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඊයේ(30) පස්වරුවේ පැවැසීය.

State

අමාත්‍යවරුන්ට සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට පසුගිය අගෝස්තු නව (9) වැනිදා ගැසට් පත්‍රයෙන් පවරා නොතිබූ විෂයයන් සහ ක්‍රියාකාරකම් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් සංශෝධනය කරනු ලැබ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ පවත්නා මූලිකත්ව වැඩසටහනට යාකොට තිබේ.

State

The amendments the Government intends to move to the Twentieth Amendment to the Constitution (20A) Bill at its Committee Stage will include increasing the period that must elapse before the President may use his powers to dissolve Parliament to two-and-a-half years, while in the draft 20A Bill, the President could dissolve Parliament after a year.

State

Targeting debt repayments of $ 4.5 billion in 2021 the Government yesterday said it was exploring multiple options to boost foreign exchange reserves including a $ 1 billion SWAP agreement with India, attracting investment to the securities market and possible Panda and Samurai bonds, as well as receiving $ 700 million in a syndicated loan from China.

State

The cut-off marks for students selected for universities this year will be announced within the next two weeks, the University Grants Commission said.

State

වතු ජනතාවට නිවාස සම්පාදනයේ දී ඔවුන් ජිවත් වන නිවාස ආසන්නයේම නව නිවාස ඉදිකිරීම් සිදුකළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙනවා.

State

The Government of Sri Lankan is committed to protect and sustainably manage natural resources, President Gotabaya Rajapaksa said addressing the United Nations Summit on Biodiversity Yesterday (Sep;30).

State

පළමු වසර සදහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය ලිහිල් කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇත.

State

සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාශයකම නිවාස 100 කින් යුත් මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකිරිමට බලාපොරොත්තු වන බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

State

The government will move an amendment to the 20th Amendment to bring the President's Secretariat and the Prime Minister’s office among the state institutions coming under the purview of the Auditor General.

State

මේ වන විට රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාව සම්පුර්ණ කිරීම සඳහා ලිඛිත හා වාචික පරීක්ෂණ වෙනුවට නිශ්චිත පැය ගණනක පාඨමාලා සම්පුර්ණ කර එම අවශ්‍යතාව සපුරා ගැනීමට හැකිවන පරිදි කටයුතු සැලැස්වීමට අවධානය යොමුවී ඇත.

State

The Cabinet has given approval for the proposal to ban cattle slaughter in the country, Cabinet Spokesman and Mass Media Minister Keheliya Rambukwella said.

State

How Sri Lanka can exit from the $ 1.8 billion loan for the Light Railway Transit (LRT) system and whether it will have to repay $ 19 million already disbursed to carry out preliminary work for the now cancelled project will be explored by the Finance Ministry, a top official said yesterday.

State

Ø ජනමාධ්‍යවේදීන්ට වෘත්තීය අභ්‍යාස ආයතනයක් ....

Ø පුවත්පත් මණ්ඩල පනත සංශෝධනයට ....

State

The decisions taken at the meeting of the Cabinet of Ministers on the 28.09.2020