Tuesday, January 19, 2021
Follow Us
Forum

තරුණයන් පහසුවෙන්ම සොයා ගත්තේ ත්‍රීවිල් රස්සාවය

Forum

An article by Tharaka Balasuriya

Forum

The “modern city” is a catalyst for development due to the level of human activity within its bounds. The city is interconnected with every other factor, including demography, technology, economy, environment, political changes, etc., and as such, is also affected by any fluctuation. This is a challenge to creating sustainable, safe, and liveable cities at present.

Forum

With the chaos resulting from Covid 19, many have questioned the effectiveness of the neoliberal economic model. A debate about the negative impacts of the open economic system has been on going in Sri Lanka ever since the introduction of free market reforms in 1977. Although successive governments have experimented with economic liberalization policies with varying degrees of openness, it is fair to say that we have neither experienced a fully open market economy nor have the opponents proposed a credible alternative, except suggestions on, what I would broadly categorize as, “efficiency increases.”

Forum

ආචාර්ය වගීෂා ගුණසේකර ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය දේශපාලන අර්ථශාස්ත්‍රය විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය

Forum

The Sustainable Development Goals (SDGs), or Global Goals, aim at paving the way to a prosperous world in economic, social, and environmental dimensions. There are 17 SDGs demarcated by the United Nations (UN) in 2015 to address the global challenges, and almost all countries of the world, including Sri Lanka, are progressing towards achieving these goals.

Forum

මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල ආන්දෝලනයක් ඇති කර තිබෙන මාතෘකාවක් වන්නේ සහල් හිගයයි. සාමාන්‍ය ජන ජීවිතවලට තදින් බලපාන මෙම සහල් හිගය සහ සහල් මිල සරලව වටහා ගැනීමට නම් දත්ත කිහිපයකට අප අවධානය යොමු කළ යුතුය. පළමුව නිෂ්පාදනය දෙස බලමු.

Forum

"The old world order is dying; the new world order is yet to born"

Forum

The 2030 Agenda for Sustainable Development, which includes 17 Sustainable Development Goals (SDGs), was adopted by the United Nations (UN) member states in 2015. This agenda provides a holistic approach to development, addressing the economic, social, and environmental challenges that the world faces today.

Forum

ශ්‍රී ලංකා රජය වාර්ෂිකව රසායනික පොහොර ආනයනයට පමණක් ඩොලර් මිලියන 261 වාර්ෂිකව වැය කරති. (CBSL 2018) බෝගවලට වැලඳෙන විවිධ රෝග පාලනය සඳහා පරිසර හිතකාමී සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම භාවිත කිරීමටද සාම්ප්‍රදායික වී සහ එළවළු රාශියක් වගා කිරීමටද පුරුදු වූ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයක් ඇති හෙළ ගොවිතැනට සිදුවූයේ කුමක්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවීන් සාම්ප්‍රදායික ප්‍රභේද සහ ශිල්පීය ක්‍රම අත්හැර රසායනික පොහොර, කෘත්‍රිම වල්නාශක, පළිබෝධනාශක සහ දෙමුහුන් බෝග යොදා ගැනීමට හේතු වූ දේශපාලන - ආර්ථික ක්‍රියාවලිය කුමක්ද? මෙම ක්‍රියාවලි මගින් අපේම මහ පොළොවට පුරුදු බීජ වගා කොට පරිසර හිතකාමී පොහොර යොදා බතක් එළවළුවක් සාදා ගත් ජාතියක මුහුණ දෙන ඉරණම පිළිබඳව ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය වගීෂා ගුණසේකර පැහැදිලි කරයි.

Forum

Sometimes it is common sense and not rocket science that is needed

Forum

A few days back, a news report claiming the detection of a significantly high number of Covid-19 infected persons on a single day from Bandaranayakepura in Colombo triggered alarm bells across the Government and the people, leading to further closures and restrictions of movement.

Forum

කොවිඩ්-19 යනු ප්‍රධාන වශයෙන් ගෝලීය මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකි. නමුත් එම අර්බුදයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී අපගේ රටේ ආර්ථිකය, සමාජය සහ දේශපාලනය අප සංවිධානය කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ගැඹුරු ඇගැයීමක් කළ යුතු වේ.

Forum

Sri Lanka stands at yet another juncture in history. A new President is in office and would be keen to leave his mark in the foreign policy arena, like numerous predecessors from historic times to those in the years of independence

Forum

An article by Tharaka Balasuriya

Forum

In less than 12 months, our island nation had to confront two devastating phenomena – both of which came through cross-border transmission, invisible to the eye in any material form, yet causing devastation in incredible dimensions.