Monday, May 23, 2022
Follow Us
මොකක්ද මේ නිතර කියන තිරසාර සංවර්ධනය ?

දේවධර්මවාදී යුගයක් පසු කළ පසු මිනිසා පුනරුදය තුළින් කාර්මීකරණය ළඟා කරගත් පසු මුළු ලෝකයේම ලෝකයේ ම එක් ආකාරයකට තිබූ සැකැස්ම සම්පූර්ණයෙන් කණපිට හැරුණි.ඒ අනුව කර්මය කරනය හරහා ස්වභාවික පරිසරය අභිබවමින් මිනිසා තාක්ෂණිකව ඉදිරියට යාමක් සීඝ්‍රයෙන් දක්නට ලැබිණි .විසිඑක්වන සියවස පසු කරන නූතන මිනිසා සමාජමය අතින් සහ ආර්ථිකමය අතින් උස්පහත්වීම්වලට භාජනය වෙමින් මේ වන විට අසීරු ගමනක නිරත වෙමින් තිබෙනවා.නමුත් තාක්ෂණයේ පිහිටෙන් තවමත් මිනිසා රැකී තිබෙනවා.


තිරසාර සංවර්ධන සංකල්පය ලොව පුරා ප්‍රචලිත වන්නේ මෙවැනි අවදියක් තුළය. පාරිසරික සමතුලිතතාව රැක ගනිමින් ආර්ථික හා සමාජීය වශයෙන් ගෝලීයව එක්ව ඉදිරියට යාම තිරසාර සංවර්ධනය තුළ පවතින්න මූලික අරමුණකි.
ඒ අනුව පරිසර විද්‍යාව, ආර්ථිකය සහ සමාජය යන අංශ තුන තුළ තිරසාර සංවර්ධනයේ මූලික කරුණු ලෙස පෙන්වා දිය හැක. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් තිරසාර වන සංවර්ධනයකට පරිසරය හා ජීවීන්ගේ ආරක්ෂාව අතර සමතුලිතතාවයක් තිබිය යුතු අතර, එය රටවල ආර්ථිකයන් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ඒ අතරම නූතන සමාජයේ සංවර්ධනයට දායක විය යුතුය. අසමානතාවය, වර්ගවාදය, ස්ත්‍රී පුරුෂ හිංසනය වැනි ගැටළු අවම කරගනිමින් විශේෂයෙන් තුන්වන ලෝකයේ රටවල් මුහුණපාන දරිද්රතාවය පිටු දකිමින් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ගුණ වගාවක් සපිරි සමාජයක් බිහි කිරීමත් තිරසාර සංවර්ධනය තුළ පවතින ප්‍රධානතම කරුණක්.
රටකට ස්ථාවර සංවර්ධනයක් හා සමාජයක් දියුණුවීමට හා සමෘද්ධිමත් වීමට නම්, ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, නිවාස හා වැඩ වැනි මූලික සමාජ අවශ්‍යතා සපුරාලීම අවශ්‍ය වේ. මන්ද සමාජ දුප්පත්කම ව්‍යාප්ත වන්නේ නම් හෝ සුපුරුදු දෙයක් නම්, අනෙක් අංශ දෙක ක්‍රියාව දියුණු කළ නොහැක.
සංවර්ධනය හා සමාජ යහපැවැත්ම තාක්‍ෂණික මට්ටම, පරිසරයේ සම්පත් සහ මානව ක්‍රියාකාරකම්වල බලපෑම් අවශෝෂණය කර ගැනීමට පරිසරයට ඇති හැකියාව අනුව සීමා වී ඇති හෙයින්, අප සතුව ඇති දේ අනුව ක්‍රියා කළ යුතුය.
ආර්ථික තිරසාර බව
ස්ථානයක ක්‍රියාකාරකම් අරමුණු කරගත් විට මෙම තිරසාර බව ඇතිවේ පාරිසරික හා සමාජ තිරසාර බව. එය සමාජීය හා පාරිසරික ගැටලු ලාභදායී හා මූල්‍යමය වශයෙන් සමගි කිරීමට උත්සාහ කරයි.
සමාජ තිරසාර බව
සමාජ තිරසාරභාවය ගැන කතා කරන විට අප යොමු කරන්නේ සමාජ සහජීවනය පවත්වා ගැනීම සහ පොදු සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කම්කරුවන්ගේ කුසලතා ය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔවුන් කළ යුතුය සියලු ඍණාත්මක සමාජ බලපෑම් ඉවත් කරන්න එය විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලට හේතු වන අතර ධනාත්මක ඒවා වැඩි දියුණු කරයි. ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන්ට ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීම සඳහා සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම්වල දියුණුව සඳහා ප්‍රතිලාභ ලැබීමත් ඊට සම්බන්ධය.
පාරිසරික තිරසාර බව
ජෛව විවිධත්වය, පරිසර පද්ධති සහ ස්වාභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම සමඟ ආර්ථික සංවර්ධනය ප්‍රතිසන්ධානය කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ එයයි. අපගේ ක්‍රියාකාරකම් පරිසර පද්ධති පිරිහීමට හා විශේෂ දහස් ගණනකගේ වාසස්ථාන විනාශ කරන ඍණාත්මක බලපෑම් ජනනය කරයි, ජෛව විවිධත්වයේ දරිද්‍රතාවයට හේතු වේ. එබැවින් පාරිසරික තිරසාරභාවය මගින් පරිසරයට සිදුවන බලපෑම් අවම කිරීම සහ දැනටමත් පිරිහී ඇති දේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම යන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් තුළින් රටක ආර්ථික සංවර්ධනය අතර සමතුලිතතාවයක් සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරයි.
පරිසරයට ආදරය කරමින් ඒ හරහා පරිසරයක් අපත් අතර පවතින සබඳතාවය නිසි ලෙස ගොඩනගමින් රටක් ලෙස ඉදිරියට යාම ඉතාම වැදගත් කරුණක්. ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන තිරසාර තිරසාර සංවර්ධන සභාව මගින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තිරසර සංවර්ධන කෘති රජයේ විවිධ අංශ සමග එක්ව සිදු කරමින් සිටියි. එය අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයේ විශාල අඩිතාලමක් ලෙස පෙන්වා දිය හැකිය.

Development Sri-Lanka