Monday, November 30, 2020
Follow Us
State

Sri Lanka plans on putting a permanent halt to the import of green gram, it is reported.

State

2020 වසර සඳහා පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ චක‍්‍රලේඛය සහ අයදුම්පත අද (27) නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

State

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයෙකු ඇතුළු පොලිස් අධිකාරීවරුන් පස් දෙනෙකුට වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි ස්ථානමාරුවීම් ලබාදී ඇති බව වාර්තා වේ . ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය යටතේ මෙම මාරුවීම් ලබාදී ඇත.

State

2016 හා 2017 අ.පො.ස (උ.පෙළ) ප්‍රතිඵල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා කණ්ඩායම් දෙකක් එකවර බඳවා ගැනීම පිණිස වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2019 ජුලි මස තුන්වන සතියේ සිට ආරම්හ කිරීමට නියමිතය.

State

President Maithripala Sirisena will attend Thursday’s swearing-in ceremony of Indian Prime Minister Narendra Modi who was re-elected for a second term this week, a spokesman for the President’s office said.

State

The members of Sri Lanka Musicians Association met President Maithripala Sirisena yesterday (24 May).

State

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම මහා සංඝරත්නය රක්ෂණය කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙළක් සැලසුම්කර ඇතැයි බව බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා පවසයි.

State

Prime Minister Ranil Wickremesinghe on Saturday said a methodology will be devised preventing Islamic State (IS) terrorism to raise its head again in the country by safeguarding the law and order of the country.

State

The extension of State of Emergency has been passed in the Parliament by 14 majority votes.

State

A new Education Act which contains several updates to the present education system will be brought before Parliament soon, Education Minister Akila Viraj Kariyawasam said in Kurunegala on Sunday.

State

Sri Lanka government will be taking immediate action to amend labor laws and support the economic empowerment of women, Labor Ministry sources said.

State

The Government should take prompt steps to pass laws in order to control terrorism and its socio-economic background, Megapolis and Western Development Minister Patali Champika Ranawaka said yesterday.

State

Prime Minister Ranil Wickremesinghe has stated that employment opportunities will be provided to 22,000 graduates.

State

ප්‍රධාන නගර කිහිපයක පසුගිය කාල සීමාවේදී අත්හදා බැලීමක් ලෙස සිදුකළ මංතීරු නිතිය හෙට (27) සිට යලි ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිස් මුලස්ථානය තීරණය කල බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර සදහන් කර සිටිනවා.

State

Prime Minister Ranil Wickremesinghe is reported to have informed the diplomatic community in Sri Lanka yesterday that the Muslim Marriage and Divorce Act would be amended to increase the age of marriage to 18 for Muslim women in a move aimed at unifying the personal laws as far as possible.

State

2010 - 2015 කාලසීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළ හදිසි පනත් කිහිපයක් තුළ ශාරියා නීතිය අඩංගු වී ඇති බවත් ශාරියා නීතිය අඩංගු ඇතැම් ගැසට් නිවේදන පවා නිකුත් කර ඇති බවත් අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

State

President Maithripala Sirisena will summon a monthly meeting to review national security while obtaining the ideas and suggestions of all the parties.

This decision was taken at the very first meeting of the Committee held at the Presidential Secretariat on Friday (24) under the patronage of President Maithripala Sirisena.

Furthermore, the president said that this meeting is open to ideas if there are any shortcomings and weaknesses of national security.

He added that this committee is open to present ideas, proposals, issues, and allegations, a press release from the Presidential Secretariat said.

All the representatives who attended the meeting expressed their gratitude to President Sirisena for taking steps to mitigate the situation arose in the country recently, with in a short period of time.

They also expressed their appreciation to the President for summoning this kind of series of dialogues, creating a platform to present the ideas, suggestions as well as allegations of all parties, and further stated that it is a timely step.

Expressing his views the President said even though the terrorist activities were ended in Sri Lanka, it is utmost important to be continuously vigilant regarding the national security of the country, when considering the experiences faced by other countries in the world regarding this terrorist organization.

The President emphasized that the assistance of all parties are required in strengthening the national security of the country when considering these international conditions.

Speaking on the occasion Speaker Karu Jayasuriya said that he had the opportunity to hold discussions with foreign ambassadors in the past few days and said that they are satisfied with the present security situation of the country.

Accordingly, the Speaker said that they will take steps to swiftly remove the travel restrictions imposed by some countries for tourists visiting the country and that the tourist industry would be restored within a short period of time.

The Opposition Leader Mahinda Rajapaksa, addressing the gathering, stressed the importance of unity among all irrespective of political differences when working towards ensuring the national security of the country.

The Chairman of United National Party Kabir Hashim pointed out the importance of controlling the media and the social media regarding this incident.

State

Five suspects who had allegedly maintained connections with the National Thowheed Jamaath (NTJ) and its leader Zahran Hashim were arrested in Horowpathana today, police said.